Ogłoszenia - Archiwum

 

30.09.2010 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną pn.:
„Wymiana centralnego ogrzewania  w kanale piwnicznym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie przy ul. Neptuna 33. Znak sprawy: X/2/2010”.

Do pobrania:
SIWZ
dokumentacja


18.10.2010 r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
„Wymiana centralnego ogrzewania  w kanale piwnicznym w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie przy ul. Neptuna 33. Znak sprawy: X/2/2010”.

06.10.2010 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną pn.:
Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem pomieszczeń sanitarnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie przy ul. Neptuna 33.
Do pobrania:
SIWZ
dokumentacja

25.10.2010 r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem pomieszczeń sanitarnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie przy ul. Neptuna 33.

07.10.2010 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną pn.:
Zagospodarowanie terenu wokół budynku  Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie przy ul. Neptuna 33.
Do pobrania:
SIWZ
Dokumentacja

02.11.2010
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Zagospodarowanie terenu wokół budynku  Środowiskowego Domu Samopomocy w Głogowie przy ul. Neptuna 33.

08.10.2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną pn.:
Przystosowanie wejść do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Neptuna 33 dla potrzeb osób  niepełnosprawnych.

Do pobrania:
SIWZ
Dokumentacja

26.10.2010
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Przystosowanie wejść do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Neptuna 33 dla potrzeb osób  niepełnosprawnych.

07.10.2010
Wymiana konstrukcji dachowej wiatrołapu przy wejściu  do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Neptuna 33 dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Do pobrania:
SIWZ
Dokumentacja

25.10.2010r
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Wymiana konstrukcji dachowej wiatrołapu przy wejściu  do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Neptuna 33 dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

29.11.2010r
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pn.:
Dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2011 do 31.12.2011r.

Do pobrania:
SIWZ
Formularz cenowy

21.12.2010r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Dostawa warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2011 do 31.12.2011r.

29.11.2010r
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pn.:
Dostawa owoców  cytrusowych dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2011 do 31.12.2011r. 

Do pobrania:
SIWZ
Formularz cenowy

21.12.2010r
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Dostawa owoców  cytrusowych dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2011 do 31.12.2011r. 

30.11.2010r
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pn.:
Dostawa mięsa wołowego i wieprzowego  dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2011 do 31.12.2011r. 

Do pobrania:
SIWZ
Formularz cenowy


21.12.2010r
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Dostawa mięsa wołowego i wieprzowego  dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2011 do 31.12.2011r. 
30.11.2010r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pn.:
Dostawa mięsa drobiowego  dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2011 do 31.12.2011r. 

Do pobrania:
SIWZ
Formularz cenowy


13.12.2010r
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania pn.:
Dostawa mięsa drobiowego  dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2011 do 31.12.2011r. 

14.12.2010r
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pn.:
Dostawa mięsa drobiowego  dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2011 do 31.12.2011r.  Znak sprawy: XII/15/2010

Do pobrania:
SIWZ
Formularz cenowy


28.12.2010r
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Dostawa mięsa drobiowego  dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2011 do 31.12.2011r. 


01.12.2010r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pn.:
Dostawa różnych produktów spożywczych  dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2011 do 31.12.2011r. 
Do pobrania:
SIWZ
Formularz cenowy

27.12.2010r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Dostawa różnych produktów spożywczych  dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2011 do 31.12.2011r. 

01.12.2010r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pn.:
Dostawa przypraw i sosów  dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2011 do 31.12.2011r. 

Do pobrania:
SIWZ
Formularz cenowy

21.12.2010r
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Dostawa przypraw i sosów  dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2011 do 31.12.2011r. 

02.12.2010r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pn.:
Dostawa mleka i produktów mleczarskich  dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2011 do 31.12.2011r. 
Do pobrania:
SIWZ
Formularz cenowy

21.12.2010r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Dostawa mleka i produktów mleczarskich  dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2011 do 31.12.2011r. 

13.12.2010r
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pn.:
Dostawa pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich  dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2011 do 31.12.2011r. 

Do pobrania:
SIWZ
Formularz cenowy

27.12.2010r
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Dostawa pieczywa świeżego, wyrobów piekarskich i ciastkarskich  dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2011 do 31.12.2011r. 

02.12.2010r
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pn.:
Dostawa owoców i warzyw mrożonych   dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2011 do 31.12.2011r. 

Do pobrania:
SIWZ
Formularz cenowy

21.12.2010r
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Dostawa owoców i warzyw mrożonych   dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2011 do 31.12.2011r. 

28.11.2011r
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pn.:
Dostawa mięsa wieprzowego i wołowego dla   Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2012 do 31.12.2012r. 

Do pobrania:
SIWZ
Formularz cenowy


22.12.2011r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Dostawa mięsa wieprzowego i wołowego dla   Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2012 do 31.12.2012r. 


28.11.2011r
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pn.:
Dostawa mięsa drobiowego dla    Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2012 do 31.12.2012r. 

Do pobrania:
SIWZ
Formularz cenowy

22.12.2011r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Dostawa mięsa drobiowego dla    Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2012 do 31.12.2012r. 

30.11.2011r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pn.:

Dostawa owoców i warzyw mrożonych  dla    Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2012 do 31.12.2012r. 

Do pobrania:
SIWZ
Formularz cenowy

22.12.2011r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Dostawa owoców i warzyw mrożonych  dla    Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w okresie od stycznia 2012 do 31.12.2012r. 

30.11.2011r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pn.:
Dostawa przypraw i sosów  dla    Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w 2012. 

Do pobrania:
SIWZ
Formularz cenowy

29.12.2011r
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Dostawa przypraw i sosów  dla    Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w 2012. 

 

30.11.2011r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pn.:
Dostawa warzyw i owoców  dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w od stycznia 2012 do 31.12.2012r. 

Do pobrania:
SIWZ
Formularz cenowy

23.12.2011r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Dostawa warzyw i owoców  dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w od stycznia 2012 do 31.12.2012r. 

30.11.2011r
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pn.:
Dostawa różnych produktów spożywczych   dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w od stycznia 2012 do 31.12.2012r. 

Do pobrania:
SIWZ
Formularz cenowy

23.12.2011r.
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Dostawa różnych produktów spożywczych   dla Domu Pomocy Społecznej w Głogowie w od stycznia 2012 do 31.12.2012r. 

29.03.2012r
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na robotę budowlaną pn.:
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Głogowie przy ul. Neptuna 22/24 
Do pobrania:
SIWZ
Dokumentacja

11.04.2012r.
Zapytanie do SIWZ.

11.04.2012r.
Odpowiedź Zamawiającego na zapytanie do SIWZ.

19.04.2012r
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Głogowie przy ul. Neptuna 22/24